top of page

    FONDACIJA VIDOSAV nastavlja rad KLUBA VIDOSAV

 

Osnivači udruženja građana „Klub Vidosav“ bili su polaznice škole pisanja Vidosava Stevanovića 2009. godine, nekoliko njegovih čitalaca i prijatelja i ja kao njegova supruga i pomalo sekretar. Staru staju engleskog tipa pretvorili smo u moderan mulitifunkcionalan prostor od preko sto kvadratnih metara u kome se mogu održavati književne promocije, kamerni koncerti, slikarske izložbe, male pozorišne predstave kao i susreti prijatelja i poštovalaca.

Otvaranje Kluba dogodilo se 28. Juna 2009. godine pred mnogobrojnim gostima i sa raznovrsnim programima. Sa izuzetkom dve zime – u Klub je tek ove zime uvedeno grejanje – kod nas se ponešto neprekidno dešavalo. Većina toga zabeležena je u vestima na sajtu www.vidosav.com kao i u mnogim medijima koji ne praktikuju cenzuru.

Sa malim zakašnjenjem i uz pomoć grada Kragujevca 2011. izašla je monografija "Vidosav" koja je obeležila pedeset godina književnog rada ovog pisca.

Ističem da se sve to događalo o našem trošku i da smo dve godine imali prijateljsku pomoć od preduzeća "Kvin" iz Kragujevca. Trenutno se priprema proširenje Kluba koje će, nadamo se, biti završeno do kraja 2014.  Grad Kragujevac i Ministarstvo kulture iz Beograda nisu prihvatili našu ideju da Klub pretvorimo u Fondaciju Vidosava Stevanovića koja bi se bavila njegovim knjigama i razbijanjem cenzure koja je u protekle dve decenije nanela ozbiljne štete delu ovog pisca na srpskom jeziku.

Marija Vasiljević,   
                      
Predsednica Kluba Vidosav do 2013. godine

KLUB VIDOSAV svečano je otvoren 28. juna 2009. godine.

Zamišljen kao kulturna i obrazovna institucija, čiji je osnivač Udruženje građana KLUB

VIDOSAV, KLUB od tada organizuje programe najrazličitijeg sadržaja, sa željom da

afirmiše vrednosti građanskog, multikulturalnog i multetničkog društva, izražene duhom

stvaralaštva, tolerancije, istinoljubivosti i pravičnosti.

Tim putem došli smo do broja od 50 organizovanih programa, različitih vrsta stvaralaštva, sa

više od 100 gostiju/učesnika, pored Srbije i iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Mađarske,

Francuske, V. Britanije i SAD.

Tokom 2014. i 2015. godine KLUB je renoviran i proširen, tako da sada kao zasebna celina

„pod jednim krovom“ egzistira na 350 m2, koristeći i prateće prostore KUĆE PISACA,

dvorišta i parkinga.

Budući sve aktivniji i otvoreniji za nove autore i ideje, KLUB na taj način ispunjava zamisao

svojih inicijatora, pisca Vidosava Stevanovića i glumice Marije Vasiljević, na čijem imanju

živi.

Predsednik Kluba Vidosav od 2013. gtodine

Srđan Paunović

bottom of page